ข่าวสารทั่วไป

แบบสำรวจโครงการประชารัฐ2560

แบบสำรวจการนำเสนอ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวประชารัฐ ปี 2560

คำชี้แจง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศได้ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาความเข็มแข็งและศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบโครงการภายใต้กรอบงบประมาณโดยเฉลี่ย 200,000 (สองแสนบาท) ต่อโครงการ โดยอาจบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และควรเป็นโครงการที่จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน หรือการจ้างงานของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน หรือการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน หรือต่อยอดโครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรวบรวมความต้องการการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาประมวลนำเสนอฝ่ายเศรษกิจของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไป

สามารถโหลดเอกสารได้ คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *