ข่าวสารทั่วไป

การพัฒนาชุมชน ด้วยโครงการ ปั๊มประชารัฐ

ปั๊มประชารัฐ หรือ โครงการประชารัฐ สามารถสร้างและพัฒนาชุมชนได้อย่างไรนั้นมีคำตอบครับ

การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชน นั้นสามารถทำได้หลายๆอย่าง เช่น สหกรณ์ กองทุน อะไรต่างๆมากมาย แต่ประเด็นหลักอยู่ที่แรงงาน ชาวบ้านมีอาชีพที่ต้องทำประจำอยู่แล้ว การที่จะแบ่งเวลาลงมานั้นค่อนข้างยาก สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ เช่นใช้เทคโนโลยีในการวิเคาะห์สภาพดินเพื่อหาพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ใช้พื้นที่ให้เกิดประโชยน์มากที่สุด เห็นไหมครับ เทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาชุมชนได้มากเลยทีเดียว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.