Image

ผู้จัดการสาขาเชียงรายมาเยี่ยมชมโรงงานตู้น้ำมันหยอดเหรียญ สำหนักงานใหญ่ กทม.

ผู้จัดการสาขาเชียงราย คุณ บดินภัทร อาโนทัย มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตตู้น้ำมันหยอดเหรียญ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมการผลิตครบวงจร สินค้าพร้อมจำหน่าย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ