ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ

ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แบบฟอร์มประชารัฐ 60 1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.รายชื่อคณะกรรมการ 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5.รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มประชารัฐ 59 แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01 แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02 แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03 แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04 แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05 แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06 แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07 แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08 แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09 แบบ […]

ข่าวสารทั่วไป

โครงการประชารัฐสร้างไทยรัฐหนุนต่อเนื่องแสนล้าน

เงินลงโครงการ-กองทุนหมู่บ้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการลงทุนของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากเศรษฐกิจฐานรากที่ระยะต่อไปกลุ่มจังหวัดจะต้องมีบทบาทมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ที่กลุ่มจังหวัดต่างๆต้องไปพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ จัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะแบ่งเป็นในส่วนของการอนุมัติตามโครงการและอีกส่วนเป็นเม็ดเงินที่ลงไปในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระดับชุมชนโดยตรง “ผมเรียกโครงการนี้ว่าประชารัฐสร้างไทย เพราะเราจะใช้รูปแบบของประชารัฐในการขับเคลื่อน ให้ทุกส่วนเข้ามาร่วมกันหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ซึ่งโครงการส่วนนี้จะทำให้เศรษฐกิจในปีหน้าขับเคลื่อนไปด้วยดี เนื่องจากส่วนหนึ่งรัฐบาลมีการขับเคลื่อนโครงการพื้นฐานต่างๆลงไปแล้วมาก เช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรองรับอนาคต” นายสมคิด กล่าว หอการค้าคาดส่งผลดีเศรษฐกิจปีหน้า นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 5-6 พันล้านบาท จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในปี 2560 พอสมควรเนื่องจากเป็นวงเงินที่สูงพอที่จะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ แต่ปัญหาก็คือระยะเวลาในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณมีจำกัด ดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนคือ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัดควรเลือกโครงการที่มีการศึกษารายละเอียดต่างๆเอาไว้พร้อมในระดับหนึ่ง สามารถที่จะเสนอโครงการและดำเนินโครงการได้รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเดือน ม.ค.2560 มากกว่าที่จะเริ่มจากโครงการใหม่ที่ยังไม่มีการศึกษาเพราะอาจจะไม่ทัน สำหรับโครงการที่มีการศึกษาไว้ในพื้นที่ต่างๆแล้ว เช่น โครงการแหล่งน้ำชุมชนที่มีการสำรวจพื้นที่ไว้แล้ว เป็นต้น ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729884

ข่าวสารทั่วไป คำถามยอดฮิต

โครงการประชารัฐ กองทุนใหนติดขัดเรื่องการทำงานสามารถเปลี่ยนโครงการได้นะครับ

จะเห็นได้ว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาหลายเดือน ได้มีกองทุนได้ขอคำปรึกษาการเสนอโครงการ บางกองทุนเสนอแล้วไม่สามารถทำงานได้ เพราะปัจจัยหลายๆสาเหตุ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงการ การเปลี่ยนโครงการ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ อปค.06 อปค.07 อปค.08 อปค.09 อปค.10 อปค.11 แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วครับ แต่อย่าช้านะครับรีปจัดการให้เรียบร้อยก่อนหมดโครงการ 30 ก.ย นี้

ข่าวสารทั่วไป

ปั๊มประชารัฐกองทุนหมู่บ้านไกล้จะหมดเวลาแล้ว

ปั๊มประชารัฐ โครงการหมู่บ้านเหลือเวลาอีกไม่นานก็ปิดโครงการแล้ว ใครกำลังเขียนโครงการให้รีปเขียนเพราะทางโรงงานจะทำตู้ไม่ทันส่ง ส่วนใครที่คิดว่ายังไงก็ไม่ทันแน่นอนน่าจะต้องเขียนใบกำหนดส่งไว้ล่วงหน้าน่าจะแก้ไขได้

ข่าวสารทั่วไป

โครงการประชารัฐ ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ สร้างรายได้แก่ชุมชน

โครงการประชารัฐ โครงการประชารัฐ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลส่งลงมากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน สร้างความแข็งแกรงให้ชุมชน สามารถสร้างรายได้ ไม่ได้ต้องออกจากถิ่นฐานไปทำงานในเมือง โดย โครงการประชารัฐ นั้นต้องการให้ชุมชนช่วยกันสร้างรายได้ เช่น สร้างลานตากมันตากข้าว สร้างโรงสีข้าว สร้างน้ำปะปา ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ทำไมถึงต้องเป็น “ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ” น้ำมันเชื้อเพลิงเราต่างรู้ดีว่าจำเป็นขนาดใหน ทุกบ้านในชุมชนของเราต้องใช้น้ำมัน จะดีหรือไม่ถ้าเราสร้างปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญไว้ใช้ในชุมชน กำไรที่ได้ก็มาพัฒนาชุมชนต่อไปได้อีก เพราะถ้าไม่ลง ร้านค้าพ่อค้าก็ต้องลงปั๊มอยู่ดีนั้นเอง ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปั๊มประชารัฐ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ น้ำประปาโซล่าเซลล์     อย่ารอช้ารีปโทรฯหาเรา เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมจะให้คำแนะนำการทำโครงการ  รีปลงชื่อหรือโทรฯหาเรา 092-891-4654 ธนกฤต