ข่าวสารทั่วไป ตัวอย่างการติดตั้ง สินค้าทั้งหมด

กองทุนหมู่บ้าน ตัวอย่างการสร้างรายได้จากเงินทุนของรัฐบาล

ตัวการสร้างรายได้จาก เงินกองทุนหมู่บ้าน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กองทุนละ ๑ ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ ในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง สินค้ายอดฮิตติดลมบน จากเงินกองทุนหมู่บ้าน ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ประชารัฐ ตัวอย่างการลงทุนสร้างรายได้แบบยั่งยืนในชุมชน