ข่าวสารทั่วไป

มาตรฐานใหม่ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปี2563

ปี2563นี้ทางกรมพลังงานร่วมมือกับสำนักงานช่างตวงวัดออกมาตรฐานตู้น้ำมันหยอดเหรียญใหม่ดังนี้ อุปกรณ์ดังอากาศ ปั๊มแท้