ข่าวสารทั่วไป

ปั๊มประชารัฐกองทุนหมู่บ้านไกล้จะหมดเวลาแล้ว

ปั๊มประชารัฐ โครงการหมู่บ้านเหลือเวลาอีกไม่นานก็ปิดโครงการแล้ว ใครกำลังเขียนโครงการให้รีปเขียนเพราะทางโรงงานจะทำตู้ไม่ทันส่ง ส่วนใครที่คิดว่ายังไงก็ไม่ทันแน่นอนน่าจะต้องเขียนใบกำหนดส่งไว้ล่วงหน้าน่าจะแก้ไขได้

ข่าวสารทั่วไป

การพัฒนาชุมชน ด้วยโครงการ ปั๊มประชารัฐ

ปั๊มประชารัฐ หรือ โครงการประชารัฐ สามารถสร้างและพัฒนาชุมชนได้อย่างไรนั้นมีคำตอบครับ การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชน นั้นสามารถทำได้หลายๆอย่าง เช่น สหกรณ์ กองทุน อะไรต่างๆมากมาย แต่ประเด็นหลักอยู่ที่แรงงาน ชาวบ้านมีอาชีพที่ต้องทำประจำอยู่แล้ว การที่จะแบ่งเวลาลงมานั้นค่อนข้างยาก สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ เช่นใช้เทคโนโลยีในการวิเคาะห์สภาพดินเพื่อหาพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ใช้พื้นที่ให้เกิดประโชยน์มากที่สุด เห็นไหมครับ เทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาชุมชนได้มากเลยทีเดียว  

ข่าวสารทั่วไป

ปั๊มประชารัฐประชาชนมีรายได้จากการขายน้ำมันหยอดเหรียญจากปั๊มประชารัฐ

ปั๊มประชารัฐ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ เน้นสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจอื่นได้ เช่น ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ   ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ข่าวสารทั่วไป ตัวอย่างการติดตั้ง สินค้าทั้งหมด

กองทุนหมู่บ้าน ตัวอย่างการสร้างรายได้จากเงินทุนของรัฐบาล

ตัวการสร้างรายได้จาก เงินกองทุนหมู่บ้าน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กองทุนละ ๑ ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ ในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง สินค้ายอดฮิตติดลมบน จากเงินกองทุนหมู่บ้าน ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ประชารัฐ ตัวอย่างการลงทุนสร้างรายได้แบบยั่งยืนในชุมชน