ข่าวสารทั่วไป

มาตรฐานใหม่ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปี2563

ปี2563นี้ทางกรมพลังงานร่วมมือกับสำนักงานช่างตวงวัดออกมาตรฐานตู้น้ำมันหยอดเหรียญใหม่ดังนี้

  1. อุปกรณ์ดังอากาศ
  2. ปั๊มแท้

Leave a Reply

Your email address will not be published.