ข่าวสารทั่วไป

เทคนิคการทำประชาคมกองทุนหมู่บ้านยังไงให้สำเร็จ

ในขั้นตอนของการเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้าน มีขั้นตอนที่สำคัญสุดท้ายคือการทำประชาคม โดยให้ลูกบ้านเป็นคนออกเสียงสนับสนุน

การเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การทำเสนอที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การนำเสนอข้อมูลที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ย่อมจะง่ายในการสนับสนุนการประชาคม

สรุปงานแล้วก็อย่าลืมเซ็นต์เอกสารสัญญาให้เรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.