ข่าวสารทั่วไป

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขอให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการตลาดให้สอดคล้องกับแนวพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขอให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการตลาดให้สอดคล้องกับแนวพัฒนาประเทศ วันนี้ (10 มกราคม 62 ) เวลา 09.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม และมีผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ ตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2561) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนพัฒนากิจกรรมด้านการประกอบอาชีพ การผลิตสินค้าและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาการบริการประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ การจัดสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กว่า 70,000 กองทุน ผ่านการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐกว่า […]