ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แบบฟอร์มประชารัฐ 60 1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.รายชื่อคณะกรรมการ 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5.รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มประชารัฐ 59 แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01 แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02 แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03 แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04 แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05 แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06 แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07 แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08 แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09 แบบ […]

ข่าวสารทั่วไป

รูปแบบใบเสนอราคากองทุนหมู่บ้าน2

วันนี้เราจะมาแนะนำการทำใบเสนอราคากับกองทุนหมู่บ้านโครงการ2 โดยหลักๆแล้วถ้าท่านเคยทำในโครงการแรกแล้วโครงการสองก็มีหลักการคล้ายๆกัน ส่วนท่านที่ยังไม่เคยทำ ทางเรามีตัวอย่างการทำเสนอดังนี้ 1.เริ่มต้นง่ายๆที่ใบเสนอราคา รูปแบบการเขียนเหมือนการทำใบเสนอราคาปกติทั่วๆไป ราคาสินค้าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง 2.ใบสืบราคา หรือ อปค.15 หลังจากทำใบเสนอราคาและทางกองทุนต้องลงซื้อและทำสัญญาแล้วนั้นก็ต้องมีใบสืบราคา ลงรายละเอียดให้เรียบร้อยครบถ้วน ที่เหลือก็ส่งสินค้าและรับเงินโดยทางกองทุนจะมีอีกสารอีกบางส่วนตอนรับสินค้า **สอบการทำนำเสนอสินค้าและเขียนโครงการ ติดต่อเรา 092-891-4654** กองทุนหมู่บ้าน

ข่าวสารทั่วไป

เทคนิคการทำประชาคมกองทุนหมู่บ้านยังไงให้สำเร็จ

ในขั้นตอนของการเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้าน มีขั้นตอนที่สำคัญสุดท้ายคือการทำประชาคม โดยให้ลูกบ้านเป็นคนออกเสียงสนับสนุน การเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การทำเสนอที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การนำเสนอข้อมูลที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ย่อมจะง่ายในการสนับสนุนการประชาคม สรุปงานแล้วก็อย่าลืมเซ็นต์เอกสารสัญญาให้เรียบร้อย

ข่าวสารทั่วไป

น้ำท่วมใต้ปีนี้หนักมากเป็นกำลังให้ทุกคน.

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี ส่วนตู้น้ำมันที่โดนน้ำท่วม หลังน้ำลดจะรีปลงไปช่วยเหลือครับ