ข่าวสารทั่วไป สินค้าทั้งหมด

ออกบูธสินค้ากระทรวงพลังงานประจำจังหวัดอำนาจเจริญในงานกาชาด 1-10 ธ.ค 2559

วันนี้เราได้มีโอกาสได้ออกงานแสดงสินค้าในงานกาชาด ในจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2559

ข่าวสารทั่วไป

โครงการประชารัฐสร้างไทยรัฐหนุนต่อเนื่องแสนล้าน

เงินลงโครงการ-กองทุนหมู่บ้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการลงทุนของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากเศรษฐกิจฐานรากที่ระยะต่อไปกลุ่มจังหวัดจะต้องมีบทบาทมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ที่กลุ่มจังหวัดต่างๆต้องไปพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ จัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะแบ่งเป็นในส่วนของการอนุมัติตามโครงการและอีกส่วนเป็นเม็ดเงินที่ลงไปในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระดับชุมชนโดยตรง “ผมเรียกโครงการนี้ว่าประชารัฐสร้างไทย เพราะเราจะใช้รูปแบบของประชารัฐในการขับเคลื่อน ให้ทุกส่วนเข้ามาร่วมกันหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ซึ่งโครงการส่วนนี้จะทำให้เศรษฐกิจในปีหน้าขับเคลื่อนไปด้วยดี เนื่องจากส่วนหนึ่งรัฐบาลมีการขับเคลื่อนโครงการพื้นฐานต่างๆลงไปแล้วมาก เช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรองรับอนาคต” นายสมคิด กล่าว หอการค้าคาดส่งผลดีเศรษฐกิจปีหน้า นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 5-6 พันล้านบาท จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในปี 2560 พอสมควรเนื่องจากเป็นวงเงินที่สูงพอที่จะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ แต่ปัญหาก็คือระยะเวลาในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณมีจำกัด ดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนคือ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัดควรเลือกโครงการที่มีการศึกษารายละเอียดต่างๆเอาไว้พร้อมในระดับหนึ่ง สามารถที่จะเสนอโครงการและดำเนินโครงการได้รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเดือน ม.ค.2560 มากกว่าที่จะเริ่มจากโครงการใหม่ที่ยังไม่มีการศึกษาเพราะอาจจะไม่ทัน สำหรับโครงการที่มีการศึกษาไว้ในพื้นที่ต่างๆแล้ว เช่น โครงการแหล่งน้ำชุมชนที่มีการสำรวจพื้นที่ไว้แล้ว เป็นต้น ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729884