ข่าวสารทั่วไป

สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ 6 หมื่นล้าน กระตุ้นใช้จ่ายภาคชนบท

วันนี้ 14/9/2558 ท่านนายกได้กดปุ่มปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนระดับหมู่บ้านทั่วประเทศโดย ธกส.และธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการจ่ายเงิน ส่วนเงินที่ปล่อยลงไปนั้น ทางลูกบ้านต้องปรึกษาและดำเนินการขอยื่นกู้กับทางกองทุนหมู่บ้านฯ และเสนอแบบยืนได้ที่ กองทุนหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ           กองทุนหมู่บ้าน

ข่าวสารทั่วไป ตัวอย่างการติดตั้ง สินค้าทั้งหมด

กองทุนหมู่บ้าน ตัวอย่างการสร้างรายได้จากเงินทุนของรัฐบาล

ตัวการสร้างรายได้จาก เงินกองทุนหมู่บ้าน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กองทุนละ ๑ ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ ในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง สินค้ายอดฮิตติดลมบน จากเงินกองทุนหมู่บ้าน ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ประชารัฐ ตัวอย่างการลงทุนสร้างรายได้แบบยั่งยืนในชุมชน